เรื่อง : ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาตินแดนจังหวัดชุมพร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

กิจกรรม : ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาตินแดนจังหวัดชุมพร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาตินแดนจังหวัดชุมพร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน   179 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer