เรื่อง : ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพร เรื่อง การประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกภาคทฤษฎี ความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน)

กิจกรรม : ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพร เรื่อง การประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกภาคทฤษฎี ความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน)

ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพร เรื่อง การประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกภาคทฤษฎี ความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน)   335 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer