เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลาสถานที่ ในการประเมินครั้งที่ ๑ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

กิจกรรม : ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลาสถานที่ ในการประเมินครั้งที่ ๑ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลาสถานที่ ในการประเมินครั้งที่ ๑ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ   283 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว
กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer