เรื่อง : จังหวัดชุมพรขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาล ไปจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน 100 รายชื่อ มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ

กิจกรรม : จังหวัดชุมพรขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาล ไปจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน 100 รายชื่อ มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ

จังหวัดชุมพรขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาล ไปจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน 100 รายชื่อ มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ    836 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว
กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer