จังหวัดชุมพรขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาล ไปจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน 100 รายชื่อ มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ