จังหวัดชุมพรจัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องหาดทรายรี ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น ๒ โดยมีนายธีระ อนันต์เสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร