"จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัดชุมพร" 
 

               วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัดชุมพร"
               ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัดชุมพร" บริเวณสวนหย่อมด้านหน้าทางขึ้น ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยจิตอาสาได้ช่วยกันปรับภูมิทัศน์ด้านหน้า พร้อมกับเคลื่อนย้ายไม้ดอก ไม้ประดับ ที่เสียหายออกนอกพื้นที่ และตัดแต่งไม้ประดับหน้าเสาธงชาติ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำงาน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมจิตอาสาศูนย์ราชการจังหวัดชุมพรเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ทุกคนได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์