เรื่อง : วันที่ 7 ม.ค.65 เวลา 18.30 น. ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เป็นประธานเปิดงาน "ชุมพรฟู๊ดแฟร์ ครั้งที่ 4" ณ ลานอเนกประสงค์โรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลช ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

กิจกรรม : วันที่ 7 ม.ค.65 เวลา 18.30 น. ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เป็นประธานเปิดงาน "ชุมพรฟู๊ดแฟร์ ครั้งที่ 4" ณ ลานอเนกประสงค์โรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลช ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

วันที่ 7 ม.ค.65 เวลา 18.30 น. ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เป็นประธานเปิดงาน "ชุมพรฟู๊ดแฟร์ ครั้งที่ 4" ณ ลานอเนกประสงค์โรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลช ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร    102 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 7 ม.ค.65 เวลา 18.30 น. ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เป็นประธานเปิดงาน "ชุมพรฟู๊ดแฟร์ ครั้งที่ 4" ณ ลานอเนกประสงค์โรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลช ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

หอการค้าจังหวัดชุมพร ได้กำหนดจัดงานเทศกาลอาหาร "ชุมพรฟู๊ดแฟร์ ครั้งที่ 4" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และกระตุ้นรายได้ด้านการท่องเที่ยว ให้แก่ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดชุมพรในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการหมุนเวียน เศรษฐกิจในท้องถิ่น และยกระดับความเป็นอยู่ในชุมชน และหอการค้า

จังหวัดชุมพรเข้าใจปัญหาทางเศรษฐกิจในช่วงนี้เป็นอย่างดี จึงตั้งใจจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งในการจัดงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า ระหว่างวันที่ 6-15 มกราคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์โรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลช ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ (ศปก.) จังหวัดชุมพร อย่างเคร่งครัด


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer