เรื่อง : วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผอ.ศอ.ปส.จ.ชุมพร เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชุมพร

กิจกรรม : วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผอ.ศอ.ปส.จ.ชุมพร เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชุมพร

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผอ.ศอ.ปส.จ.ชุมพร เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชุมพร    61 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว
กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer