เรื่อง : วันที่ 6 ม.ค.65 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่อำเภอสวี เพื่อติดตามการเตรียมการจัดสถานที่ต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่มาตรวจราชการติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 41

กิจกรรม : วันที่ 6 ม.ค.65 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่อำเภอสวี เพื่อติดตามการเตรียมการจัดสถานที่ต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่มาตรวจราชการติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 41

วันที่ 6 ม.ค.65 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่อำเภอสวี เพื่อติดตามการเตรียมการจัดสถานที่ต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่มาตรวจราชการติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 41    47 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว
กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer